Diagnostyka przed leczeniem implantami obejmuje:

  • rozmowę z pacjentem
  • badanie stomatologiczne
  • uzgodnienie wstępnego planu leczenia
  • wykonanie szablonu rtg
  • wykonanie badania Tomografii Komputerowej
  • komputerowe zaprojektowanie leczenia
  • przedstawienie wyników pacjentowi
  • zatwierdzenie docelowego planu leczenia

Diagnostyka zgryzu.Diagnostyka stawów S-Ż.

CadiaxDiagnostyka zgryzu. Implanty Kielce