Tel. 664 200 666 Protetyka na implantach i na własnych zębach.
Tel. 664 200 666 Szablon chirurgiczny. Implantacja bezpłatowa, bezbólowa.
Tel. 664 200 666 Implant (szary) na przenośniku.
Tel. 664 200 666 Wgojone implanty w bezzębnej żuchwie.