Tel. 664 200 666 Analiza spektrofotometryczna koloru zębów.