Stan zapalny

Stan zapalny ma swoje objawy:
 • zaczerwienienie
 • ból
 • krwawienie
 • obrzęk.
Stan zapalny ma swoje przyczyny:
 •  zła higiena jamy ustnej
 • kamień i osady nazębne nad i poddziąsłowe
 • nieszczelne wypełnienia w zębach
 • próchnica zębów
 • niewłaściwa, niedokładna technika mycia zębów,  
 • złe i stare uzupełnienia protetyczne,
 • stare szczotki do zębów
 • martwe zęby, niemożliwe do dokładnego leczenia