Prowadzenie wierceniaBezkrwawe prowadzenie wierteł.

Wiertło krótkiePoczątek nawiercania

Kolejne wiercenieWłaściwa długość.

Prowadzenie w szabloniePrecyzyjne prowadzenie specjalnego wiertła w szablonie.