Autoryzacja: NobelBiocare

Kurs podstawowy (ogólnie) i zaawansowany (szczegółowo):

 1. zaczynamy implantować w komputerze
 2. zalety i wady operacji bezpłatowej
 3. popełniane błędy - jak uniknąć
 4. przygotowanie pacjenta
 5. przygotowanie szablonu radiograficznego
 6. badanie CT - błędy odwzorowania, kalibracja
 7. konwersja plików, wymagania sprzętowe
 8. przygotowanie modelu 3D
 9. artefakty i szumy
 10. model 3D - orientacja i skalowanie
 11. model 3D - struktury chronione
 12. modyfikacje zębowe w modelu 3D
 13. diagnostyka kości
 14. anatomia w obrazach CT
 15. rola wirtualnego szablonu w projektowaniu leczenia implantami
 16. dobór implantów
 17. umiejscowienie implantów
 18. piny stabilizujące - umiejscowienie
 19. rozwiązania alternatywne
 20. sprawdzenie projektu
 21. zatwierdzenie projektu
 22. przygotowanie raportu dla pacjenta
 23. przygotowanie pacjenta do zabiegu
 24. zamówienie szablonu chirurgicznego
 25. zamówienie implantów
 26. śruby i śrubki, kaseta chirurgiczna
 27. narzędzia i osprzęt
 28. przewidywana augmentacja
 29. przygotowanie zabiegu
 30. zespół chirurgiczny (lekarz i asystentka)
 31. kontrola szablonu chirurgicznego
 32. znieczulenie
 33. stabilizacja szablonu i kontrola posadowienia
 34. aseptyka i rygory proceduralne
 35. nawiercenia wstępne
 36. wiercenia w zależności od systemu implantów
 37. stabilizacja początkowa implantu
 38. kontrola śródzabiegowa
 39. zamknięcie implantów
 40. kontrola pozabiegowa, przyczyny powikłań
 41. opieka nad pacjentem po implantacji
 42. badanie stabilizacji implantów
 43. protetyka natychmiastowa
 44. projektowanie leczenia protetycznego
 45. kątowe ustawienie implantów
 46. niepowodzenia i powikłania
 47. koszty lekarza i pacjenta, zwrot z inwestycji

Kurs podstawowy 300 - 900 zł./os. 1 dzień - grupy do 7 osób

Kurs zaawansowany 1000 - 1700 zł./os. 1 dzień - grupy do 3 osób

Kurs indywidualny 2900 zł./os. 1 dzień - 1 osoba

dzień szkolenia - uzgodniona sobota lub inny

temat szkolenia obejmuje wybrane zagadnienia z listy

zgłoszenia wstępne : vena@vena.com.pl

info: tel. 602-363-454 Bogdan Szczęsny, Implanty Kielce